[th/include_page/head.htm]
[th/include_page/links-s.htm]

 

 

 

ทัวร์ท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพีโดยเรือใหญ่ โปรแกรมเต็มวั                                                                                        

 
ราคาทัวร์รวม:

รถรับ-ส่งโรงแรมจากภูเก็ตและท่าเรือ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาหารกลางวัน
ชุดอุปกรณ์ดำน้ำผิวน้ำ (มัดจำ 500 บาทต่อชุด)
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ไกด์ท่องเที่ยว
ค่าบริการอุทยานหมู่เกาะพีพี

เพิ่มเติม:
- กรณีท่านพักอยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีก 200 บาทสำหรับค่าบริการรถรับส่ง- แหลมพันวา, ราไวย์, ไนหาน, ในยาง, ในทอน, JW Marriott, รายัน.

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว รหัส:TPPC
เวลา รายละเอียด
07:00 รับท่านจากโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ตสู่ท่าเรือรัชดา.
08:30 ออกเดินทางสู่เกาะพีพี.
10:15 ชมอ่าวมาหยาบนเรือ, ว่ายน้ำและดำน้ำเล่นบริเวณใกล้เคียง
12.30 รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน จากนั้นมีเวลาว่างยามบ่าย
14.30 ขึ้นเรือใหญ่ออกจากเกาะพีพี
16.15 กลับสู่ภูเก็ตและส่งท่านกลับโรงแรม

รหัส:TPPC

ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็ก

ทัวร์เกาะพีพีโดยเรือใหญ่

1,000

800

*ราคาจองไทยบาทซึ่งรวม 10% Service Charge และ 7% VAT แล้ว*
*ราคาและรายละเอียดการจองอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
*ราคาพิเศษสำหรับกรุ๊ปทัวร์ ติดต่อเรา*

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

แบบฟอร์มจองทัวร์
[th/include_page/link-list-tour-package.htm]
[th/include_page/address.htm]