[th/include_page/head12.htm]
[th/include_page/links-s.htm]

 

 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภูเก็ต ซาฟารีทัวร์
Program D

Safari Tour Program D
รหัส: TISD
ผู้ใหญ่ เด็ก
1,800 1,300
 • รถรับ-ส่งระหว่างแคมป์และที่พัก
 • นั่งช้าง
 • โชว์ช้าง
 • สาธิตการทำนาข้าว
 • โชว์ลิง
 • นั่งเกวียน
 • สาธิตการกรีดยางพารา
 • ถ่ายรูปกับสัตว์
 • สาธิตการทำอาหารไทย
 • ชมวิถีความเป็นอยู่พื้นบ้าน

 

ทัวร์ยาว 5 ชั่วโมง 30นาที วันละ 2 รอบ
   ออกเดินทาง 8:00 and 14:00.

 

 • ชมการแสดงมวยไทย
 • 4x4 รถจีพซาฟารีล่องไพร
 • พายเรือแคนนู
 • เดินป่า
 • อาหารกลางวัน/เย็น
 • ประกันอุบัติเหตุและไกด์

อัตราแลกเปลี่ยน

จองทัวร์ท่องเที่ยวนี้
[th/include_page/link-list-tour-package.htm]
[th/include_page/address.htm]