[th/include_page/head12.htm]
[th/include_page/links-s.htm]

 

 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภูเก็ต ซาฟารีทัวร์
Program B

Program B
รหัส: TISB
ผู้ใหญ่ เด็ก
1,400 950
 • รถรับ-ส่งระหว่างแคมป์และที่พัก
 • นั่งช้าง
 • โชว์ลิง
 • นั่งเกวียน
 • สาธิตการกรีดยางพารา
 • โชว์ช้าง
 • สาธิตการทำนาข้าว
 • สาธิตการทำอาหารไทย
 • ถ่ายรูปกับสัตว์
 • ชมวิถีความเป็นอยู่พื้นบ้าน
 • ชมการแสดงมวยไทย
 • ประกันอุบัติเหตุและไกด์ทัวร์ยาว 3 ชั่วโมง 30นาที วันละ 2 รอบ
   ออกเดินทาง 8:00 and 14:00.

อัตราแลกเปลี่ยน

จองทัวร์ท่องเที่ยวนี้
[th/include_page/link-list-tour-package.htm]
[th/include_page/address.htm]